„Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych

w Diagnostycznym Laboratorium Analitycznym Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. z dnia 6 września z dnia 2019 roku”

Unieważnienie Konkursu

  1. Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Diagnostycznym Laboratorium Analitycznym
  2. SWKO, Formularz Oferty, Wzory umów, Regulamin Komisji Konkursowej

 

„Konkurs na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych z dnia 23.09.2019 roku”

1. Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych
2. SWKO, Formularz Oferty, Wzory umów, Regulamin Komisji Konkursowej


 

 


 

Przejdź do treści