„Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z dnia 1 września 2020 roku

 1. Ogłoszenie o konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 2. SWKO, Mat. Inf., Formularz Oferty, Wzory umów
 3. Regulamin Komisji Konkursowej
 4. Rozstrzygnięcie

Konkurs na najem powierzchni pod bankomat II

 1. Informacja o konkursie na najem powierzchni pod bankomat II
 2. Wzór oferty – załącznik nr 1
 3. Unieważnienie konkursu

Konkurs na najem powierzchni pod bankomat

 1. Informacja o konkursie na najem powierzchni pod bankomat
 2. Wzór oferty – załącznik nr 1
 3. Unieważnienie konkursu

„Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z dnia 16 lipca 2020 roku

 1. Ogłoszenie o konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 2. SWKO, Mat. Inf., Formularz Oferty, Wzory umów
 3. Regulamin Komisji Konkursowej
 4. Unieważnienie konkursu w części
 5. Rozstrzygnięcie

„Najem powierzchni pod automaty wolnostojące”

 1. Informacja najem powierzchni pod automaty wolnostojące
 2. Załącznik nr 1 wzór oferty
 3. Informacja z otwarcia ofert

„Najem części nieruchomości o powierzchni ok. 57,20 m2 do prowadzenia bufetu gastronomicznego”

 1. Ogłoszenie
 2. Informator konkursowy
 3. Umowa najmu projekt
 4. Oferta konkursowa wzór
 5. Powiadomienie o unieważnieniu konkursu

„Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chemioterapii, z dnia 2 czerwca 2020 roku

 1. Ogłoszenie o konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnych 
 2. SWKO, Mat. Inf., Formularz Oferty, Wzory umów
 3. Regulamin Komisji Konkursowej
 4. ROZSTRZYGNIĘCIE

„Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z dnia 1 czerwca 2020 roku

 1. OGŁOSZENIE
 2. SWKO, FORMULARZ OFERTY, MAT. INF., WZORY UMÓW
 3. REGULAMIN KOMISJI
 4. UNIEWAŻNIENIE KONKURSU W CZĘŚCI
 5. ROZSTRZYGNIĘCIE

 

„Konkurs na najem części nieruchomości do prowadzenia bufetu gastronomicznego na terenie Szpitala Grochowskiego”

 1. Ogłoszenie
 2. Informator Konkursowy
 3. Projekt Umowy
 4. Wzór Oferty Konkursowej
 5. Unieważnienie konkursu

„Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych  w Pracowni Hemodynamiki z dnia 28 lutego 2020 roku”

 1. Ogłoszenie o konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 2. SWKO, Mat. Inf., Formularz Oferty, Wzory umów
 3. Regulamin Komisji Konkursowej
 4. Rozstrzygnięcie

„Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z dnia 28 lutego 2020 roku”

 1. Ogłoszenie o konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 2. SWKO, Mat. Inf., Formularz Oferty, Wzory umów
 3. Regulamin Komisji Konkursowej
 4. Unieważnienie konkursu w części
 5. Rozstrzygnięcie

„Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z dnia 31 stycznia 2020 roku”

 1. Ogłoszenie o konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 2. SWKO, Mat. Inf., Formularz Oferty, Wzory umów
 3. Regulamin Komisji Konkursowej
 4. UNIEWAŻNIENIE KONKURSU W CZĘŚCI
 5. ROZSTRZYGNIĘCIE

„Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z dnia 8 stycznia 2020 roku”

 1. Ogłoszenie
 2. SWKO, Formularz Oferty, Wzory umów, Regulamin Komisji Konkursowej
 3. Rozstrzygnięcie

„Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z dnia 2 stycznia 2020 roku”

 1. Ogłoszenie
 2. SWKO, Formularz Oferty, Wzory umów
 3. Regulamin Komisji Konkursowej
 4. Unieważnienie części konkursu
 5. Rozstrzygnięcie

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych z dnia 04 grudnia 2019 roku

 1. Ogłoszenie
 2. Regulamin Komisji
 3. SWKO, Materiały informacyjne, formularz oferty, wzory umów
 4. Rozstrzygnięcie

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych z dnia 22 listopada 2019 roku

1. OGŁOSZENIE
2. SWKO, MATERIAŁY INF., FORMULARZ OFERTY, WZORY UMÓW
3. REGULAMIN KOMISJI
4. Rozstrzygnięcie


„Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z dnia 21 października 2019 roku”

1.Ogłoszenie o konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnych
2.SWKO, Formularz Oferty, Wzory umów, Regulamin Komisji Konkursowej
3.Rozstrzygnięcie konkursu


„Konkurs na udzielenie zamówienia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych

w Diagnostycznym Laboratorium Analitycznym Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. z dnia 6 września z dnia 2019 roku”

Unieważnienie Konkursu

 1. Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Diagnostycznym Laboratorium Analitycznym
 2. SWKO, Formularz Oferty, Wzory umów, Regulamin Komisji Konkursowej

„Konkurs na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych z dnia 23.09.2019 roku”

1. Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych
2. SWKO, Formularz Oferty, Wzory umów, Regulamin Komisji Konkursowej
3.Rozstrzygnięcie konkursu
4.UNIEWAŻNIENIE KONKURSU W 1 CZĘŚCI


 

 


Przejdź do treści