Zakup ze środków unijnych aparatu RTG do diagnostyki pacjentów z podejrzeniem COVID-19

 1. Ogłoszenie
 2. Załączniki do ogłoszenia
 3. Wzór umowy
 4. Formularz ofertowy
 5. Parametry techniczne
 6. Klauzula informacyjna
 7. Modyfikacja ogłoszenia
 8. Modyfikacja zaproszenia
 9. 12.01.2022 Modyfikacja terminu ogłoszenia
 10. 12.01.2022 Modyfikacja terminu zaproszenia
 11. Modyfikacja zał. nr 1 -parametry techniczne aparatu
 12. Modyfikacja zał nr 3 – wzór umowy
 13. Pracownia RTG pom. nr 3 – zał do konkursu
 14. Pytania i odpowiedzi
 15. Informacja z otwarcia ofert
 16. Unieważnienie

Konkurs K/COVID-19/6/2021Zakup cyfrowego Tomografu Komputerowego (CT) wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych w celu dostosowania pomieszczeń Zakładu Radiologii do montażu nowego aparatu w formule „ZAPROJEKTUJ I ZBUDUJ”

 1. Ogłoszenie
 2. Załącznik nr 1.1. – OPZ
 3. Załącznik nr 1.2. – OPZ dodatkowe informacje – lokalizacja
 4. Załącznik nr 1.3. – OPZ dodatkowe informacje – plan pomieszczeń- plik PDF
 5. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
 6. Załącznik nr 3 – Parametry techniczne CT 28.10.2021
 7. Załącznik nr 3 do projektu umowy
 8. Załącznik nr 4 – projekt umowy
 9. Załącznik nr 4 do projektu umowy
 10. Załącznik nr 5 do projektu umowy
 11. Załącznik nr 6 do projektu umowy
 12. Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna – RODO
 13. Zaproszenie do składania ofert
 14. Komplet dokumentów konkursu K COVID-19 6 2021
 15. Załącznik nr 3 – Parametry techniczne CT – 5.11.2021
 16. Załącznik nr 4 – projekt umowy – 5.11.2021
 17. Pytania i odpowiedzi – 5.11.2021
 18. Informacja z otwarcia ofert – 9.11.2021
 19. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakup cyfrowego Tomografu Komputerowego (CT) wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych w celu dostosowania pomieszczeń Zakładu Radiologii do montażu nowego aparatu w formule „ZAPROJEKTUJ I ZBUDUJ”

 1. Ogłoszenie
 2. Zaproszenie
 3. Formularz ofertowy
 4. Opis przedmiotu zamówienia – pracownia
 5. Dodatkowe informacje – lokalizacja
 6. Dodatkowe informacje – plan pracowni tomograficznej
 7. Parametry techniczno – użytkowe
 8. Umowa
 9. Klauzula informacyjna
 10. Wykaz osób do umowy
 11. Protokół odbioru dokumentacji projektowej Tomograf Komputerowy
 12. Protokół odbioru przedmiotu umowy – dotyczy Tomografu Komputerowego i robót budowlanych
 13. Unieważnienie konkursu

Zakup i dostawa trzech aparatów USG

 1. Ogłoszenie
 2. Modyfikacja – ogłoszenie konkursu
 3. Zaproszenie
 4. Modyfikacja – zaproszenie
 5. Opis przedmiotu
 6. Modyfikacja opis przedmiotu – załącznik
 7. Parametry techniczno-użytkowe
 8. Parametry techniczno-użytkowe c.d.
 9. Wzór Formularza ofertowego
 10. Modyfikacja formularza ofertowego
 11. Wzór umowy
 12. Klauzula informacyjna
 13. Pytania i odpowiedzi
 14. Modyfikacja – Pytania i odpowiedzi
 15. Pytania i odpowiedzi – 3 
 16. Informacja z otwarcia
 17. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Osoby uprawnione do kontaktu:

Natalia Klimek, tel. (22) 51 52 613, e-mail: nklimek@grochowski.waw.pl ;

Małgorzata Ziółek, tel. (22) 51 52 743, e-mail: mziolek@grochowski.waw.pl


Zakup  i dostawa kardiomonitorów z centralami monitorującymi dla Oddziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej

 1. Ogłoszenie
 2. Zaproszenie
 3. Parametry techniczno-użytkowe
 4. Wzór Formularza ofertowego
 5. Wzór umowy
 6. Klauzula informacyjna
 7. Informacja z otwarcia
 8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Osoby uprawnione do kontaktu:

Natalia Klimek, tel. (22) 51 52 613, e-mail: nklimek@grochowski.waw.pl ;

Małgorzata Ziółek, tel. (22) 51 52 743, e-mail: mziolek@grochowski.waw.pl


Zakup i dostawa kardiomonitorów z centralami monitorującymi dla Oddziału Intensywnej Terapii

 1. Ogłoszenie
 2. Zaproszenie
 3. Parametry techniczno-użytkowe
 4. Wzór Formularza ofertowego
 5. Wzór umowy
 6. Klauzula informacyjna
 7. Informacja z otwarcia
 8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Osoby uprawnione do kontaktu:

Natalia Klimek, tel. (22) 51 52 613, e-mail: nklimek@grochowski.waw.pl ;

Małgorzata Ziółek, tel. (22) 51 52 743, e-mail: mziolek@grochowski.waw.pl


Zakup i dostawa toru wizyjnego i trzech bronchoskopów

 1. Ogłoszenie
 2. Zaproszenie
 3. Parametry techniczne- użytkowe
 4. Wzór Formularza ofertowego
 5. Wzór umowy
 6. Klauzula informacyjna
 7. Informacja z otwarcia
 8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Osoby uprawnione do kontaktu:

Natalia Klimek, tel. (22) 51 52 613, e-mail: nklimek@grochowski.waw.pl ;

Małgorzata Ziółek, tel. (22) 51 52 743, e-mail: mziolek@grochowski.waw.pl


Przejdź do treści