Zakup cyfrowego Tomografu Komputerowego (CT) wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych w celu dostosowania pomieszczeń Zakładu Radiologii do montażu nowego aparatu w formule „ZAPROJEKTUJ I ZBUDUJ”

 1. Ogłoszenie
 2. Zaproszenie
 3. Formularz ofertowy
 4. Opis przedmiotu zamówienia – pracownia
 5. Dodatkowe informacje – lokalizacja
 6. Dodatkowe informacje – plan pracowni tomograficznej
 7. Parametry techniczno – użytkowe
 8. Umowa
 9. Klauzula informacyjna
 10. Wykaz osób do umowy
 11. Protokół odbioru dokumentacji projektowej Tomograf Komputerowy
 12. Protokół odbioru przedmiotu umowy – dotyczy Tomografu Komputerowego i robót budowlanych
 13. Unieważnienie konkursu

Zakup i dostawa trzech aparatów USG

 1. Ogłoszenie
 2. Modyfikacja – ogłoszenie konkursu
 3. Zaproszenie
 4. Modyfikacja – zaproszenie
 5. Opis przedmiotu
 6. Modyfikacja opis przedmiotu – załącznik
 7. Parametry techniczno-użytkowe
 8. Parametry techniczno-użytkowe c.d.
 9. Wzór Formularza ofertowego
 10. Modyfikacja formularza ofertowego
 11. Wzór umowy
 12. Klauzula informacyjna
 13. Pytania i odpowiedzi
 14. Modyfikacja – Pytania i odpowiedzi
 15. Pytania i odpowiedzi – 3 
 16. Informacja z otwarcia
 17. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Osoby uprawnione do kontaktu:

Natalia Klimek, tel. (22) 51 52 613, e-mail: nklimek@grochowski.waw.pl ;

Małgorzata Ziółek, tel. (22) 51 52 743, e-mail: mziolek@grochowski.waw.pl


Zakup  i dostawa kardiomonitorów z centralami monitorującymi dla Oddziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej

 1. Ogłoszenie
 2. Zaproszenie
 3. Parametry techniczno-użytkowe
 4. Wzór Formularza ofertowego
 5. Wzór umowy
 6. Klauzula informacyjna
 7. Informacja z otwarcia
 8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Osoby uprawnione do kontaktu:

Natalia Klimek, tel. (22) 51 52 613, e-mail: nklimek@grochowski.waw.pl ;

Małgorzata Ziółek, tel. (22) 51 52 743, e-mail: mziolek@grochowski.waw.pl


Zakup i dostawa kardiomonitorów z centralami monitorującymi dla Oddziału Intensywnej Terapii

 1. Ogłoszenie
 2. Zaproszenie
 3. Parametry techniczno-użytkowe
 4. Wzór Formularza ofertowego
 5. Wzór umowy
 6. Klauzula informacyjna
 7. Informacja z otwarcia
 8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Osoby uprawnione do kontaktu:

Natalia Klimek, tel. (22) 51 52 613, e-mail: nklimek@grochowski.waw.pl ;

Małgorzata Ziółek, tel. (22) 51 52 743, e-mail: mziolek@grochowski.waw.pl


Zakup i dostawa toru wizyjnego i trzech bronchoskopów

 1. Ogłoszenie
 2. Zaproszenie
 3. Parametry techniczne- użytkowe
 4. Wzór Formularza ofertowego
 5. Wzór umowy
 6. Klauzula informacyjna
 7. Informacja z otwarcia
 8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Osoby uprawnione do kontaktu:

Natalia Klimek, tel. (22) 51 52 613, e-mail: nklimek@grochowski.waw.pl ;

Małgorzata Ziółek, tel. (22) 51 52 743, e-mail: mziolek@grochowski.waw.pl


Przejdź do treści